Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Biuro Organizacyjne po otrzymaniu wymaganych opłat. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Kongresów SKOLAMED należące do firmy PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Na wniosek płatnika wniesione opłaty mogą zostać przepisane na inną uprawnioną osobę pod warunkiem pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego.

Potrącenia umowne w przypadku rezygnacji (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Biuro Organizacyjne):

Uczestnictwo w konferencji
  • do 28 lutego 2019 - rezygnacja bez kosztów
  • od 28 lutego 2019 do 15 marca 2019 r. – potrącenie 30 % wartości anulowanego zamówienia
  • od 16 marca 2019 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia
Zakwaterowanie

W przypadku tego wydarzenia Biuro Organizacyjne nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania. Obowiązują warunki anulacji ustalone przez obiekt noclegowy.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47.

Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 oraz kodeksu cywilnego. Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od realizacji usług.

Do pobrania: Regulamin VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PAIZ Konsulting Sp. z o.o.