Organizator Naukowy Zjazdu

 

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

 

 

Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca

Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw. GUMed

 

Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7