Środa, 10 kwietnia 2019 r.

13.00 - 21.00

Przyjazd uczestników, rejestracja

(Hotel Mercure Gdynia Centrum)

14.30 - 16.30

Warsztaty EEG

(Hotel Mercure Gdynia Centrum, udział bez dodatkowych opłat - w ramach opłaty rejestracyjnej, konieczność zgłoszenia deklaracji, liczba miejsc jest ograniczona)

17.00 - 19.00

Otwarcie Zjazdu, wykład inauguracyjny, wykład naukowy

(Nowa Scena Teatru Muzycznego w Gdyni)

19.00 - 21.00

Kolacja

(Foyer Nowej Sceny Teatru Muzycznego w Gdyni)

Program ramowy Zjazdu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.
W czasie trwania obrad naukowych przewidziane są wykłady sponsorowane, które będą oznaczone w ostatecznym programie szczegółowym

Czwartek, 11 kwietnia 2019 r.

Obrady naukowe w hotelu Mercure Gdynia Centrum.

Wystawa firm. Całodzienny serwis kawowy.

9.00 - 10.30

Sesja Prezydencka

11.00 - 13.00

Dwie równoległe sesje naukowe: Padaczka I / Choroby nerwowo-mięśniowe I

13.00 - 14.00

Sesje posterowe 1. oraz 2. / Lunch

14.00 - 15.30

Dwie równoległe sesje naukowe: Choroby pozapiramidowe / Bóle głowy i nie tylko

16.00 - 17.30

Równoległe sesje naukowe: Choroby naczyniowe / Fakomatozy

17.30 - 18.30

Równoległe sesje naukowe: Leczenie żywieniowe w chorobach neurologicznych / Choroby nerwowo-mięśniowe II

18.30 - 21.00

Kolacja

(Hotel Mercure Gdynia Centrum)

Piątek, 12 kwietnia 2019 r.

Obrady naukowe w hotelu Mercure Gdynia Centrum.

Wystawa firm. Całodzienny serwis kawowy.

7.30 - 8.30

Sesja wideo: Zaburzenia ruchowe w chorobach rzadkich układu nerwowego

8.30 - 10.30

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

11.00 - 12.00

Dwie równoległe sesje z prezentacjami ustnymi doniesień

12.00 - 13.00

Dwie równoległe sesje naukowe: Lekooporność w neurologii / Stwardnienie rozsiane

13.00 - 14.00

Sesje posterowe 3. i 4. / Lunch

14.00 - 15.30

Równoległe sesje naukowe: Neuroinfekcje / Choroby metaboliczne

16.00 - 17.15

Sesja naukowa: Padaczka II

17.15 - 18.30

Dwie równoległe sesje naukowe: Padaczka III / Neuroradiologia

18.30

Zakończenie Zjazdu

Sobota, 13 kwietnia 2019 r.

Przed południem

Wyjazd uczestników

Spis plakatów prezentowanych w elektronicznych sesjach plakatowych

Sesja plakatowa 1.

Czwartek, 11 kwietnia 2019, godz. 13.00 - 14.00, Sala Conrad

Przewodniczą: Barbara Ujma-Czapska, Anna Masztalerz

Plakat nr 01.

NAPADY JAKO MANIFESTACJA UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU ORAZ PADACZKA POUDAROWA
U DZIECI - CZYNNIKI RYZYKA ORAZ PRZEBIEG KLINICZNY

I. Kopyta1, B. Sarecka –Hujar2
1 - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Katedra i Zakład Technologii Postaci leku, Wydział Farmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Plakat nr 02.

SKURCZ NACZYNIOWY JAKO PRZYCZYNA NAWRACAJĄCYCH UDARÓW U 12,5 LETNIEJ DZIEWCZYNKI
Z ŁAGODNYM NIEDOBOREM ARGININY

 B. Ujma-Czapska1, A. Dobrzycka-Ambrożewicz1, K. Kowalewski2, K. Lubkowska2
1 - Oddział Neurologii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Wrocław
2 - Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Wrocław


Plakat nr 03.

ZESPÓŁ MOWATA-WILSONA

E. Tonia-Cwynar, E. Czyżyk, J. Pelc
Klinika Neurologii Dziecięcej - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 - Rzeszów

Plakat nr 04.

MNOGIE NACZYNIAKI JAMISTE - OPIS PRZYPADKU

A. Szyszko-Szwed, J. Śmigielska-Kuzia, L. Boćkowski
Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Plakat nr 05.

UDAR NIEDOKRWIENNY MÓZGU W PRZEBIEGU TĘTNICZEGO ZESPOŁU UCISKOWEGO GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ U 8-LETNIEJ PACJENTKI - OPIS PRZYPADKU

 J. Strzelecka1, T. Skadorwa2, M. Franckiewicz1, S. Jóźwiak1
1 - Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Oddział Neurochirurgii Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza Warszawa

Plakat nr 06.

Realizacja projektu MZ: „Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD”- doniesienia wstępne

 E. Stawicka1, A. Jeziorek1, K. Szymańska1, K. Szczałuba2, I. Sawionek3, M. Król4, E. Kiepura5, A. Maryniak6, E. Małachowska7, M. Bednarczyk8, R. Piotrowicz9, A. Bartochowski10, K. Scipio del Campo11
1 - Pracownia Neurodiagnostyki DSK w Warszawie
2 - Zakład Genetyki WUM
3 - OWI ul. Pilicka Warszawa
4 - Oddział Neonatologii DSK w Warszawie
5 - Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej IMiD w Warszawie
6 - Wydział Psychologii UW
7 - Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego DSK
8 - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IMiD Warszawa, DSK w Warszawie
9 - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
10 - DSK w Warszawie
11 - Oddział Rehabilitacji Dziecięcej DSK w Warszawie


Plakat nr 07.

OCENA KONTROLI POSTAWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI USPRAWNIANYCH PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA
A. Sarat-Spek1, E. Emich-Widera2, B. Kazek3, M. Stania4 , T. Blacha1
1 - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Katowice
2 - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
3 - CWR Persevere Katowice
4 - Akademia Wychowania Fizycznego - Katowice


Plakat nr 08.

OPIS PRZYPADKU CHŁOPCA Z ZAKRZEPICĄ ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU I HIPERGLICYNEMIĄ NIEKETOTYCZNĄ

A. Dobrucka-Głowacka1, E. Głuszkiewicz1, I. Kopyta2
1 - Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego SPSK nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
2 - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Sesja plakatowa 2.

Czwartek, 11 kwietnia 2019, godz. 13.00 - 14.00, Sala Omega I + II

Przewodniczą: Elżbieta Młynarczyk, Mariusz Wierzbicki

Plakat nr 09.

ZAPALENIE PNIA MÓZGU BICKERSTAFFA - PREZENTACJA PRZYPADKU - OBJAWY, TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE
M. Bocheńska, E. Czyżyk, B. Rzepka-Migut
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Plakat nr 10.

SPEKTRUM OBJAWÓW KLINICZNYCH OGNISKOWEJ DYSPLAZJI KOROWEJ W POPULACJI DZIECIĘCEJ
W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WŁASNE OŚRODKA - SERIA PRZYPADKÓW

A. Cebula1, K. Gruszczyńska2, M. Machnikowska-Sokołowska2, I. Kopyta3
1 - Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice
2 - Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach
3 - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach


Plakat nr 11.

AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE MÓZGU Z OBECNOŚCIĄ PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO RECEPTOROM NMDA OPIS PRZYPADKU
P. Kemnitz, A. Mania, K. Mazur-Melewska, M. Figlerowicz, J. Fąszczak- Wojańska, W. Służewski
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

Plakat nr 12.

WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ SNU W WYBRANYCH SCHORZENIACH UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI -DONIESIENIE WSTĘPNE
J. Paprocka1, B. Nowacka2
1 - Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice
2 - Studenckie Towarzystwo Naukowe, Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice


Plakat nr 13.

STOSOWANIE LIDOKAINY W NAPADACH GROMADNYCH U DZIECI - OPISY PRZYPADKÓW
J. Strzelecka, M. Słowińska, S. Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej -Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

Plakat nr 14.

STOSOWANIE DOŻYLNYCH WLEWÓW 2% LIGNOKAINY W LECZENIU LEKOOPORNEGO STANU PADACZKOWEGO I NAPADÓW GROMADNYCH - METAANALIZA I DOŚWIADCZENIA WŁASNE
J. Strzelecka, M. Słowińska, S. Jóźwiak
Klinika Neurologii Dziecięcej - Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa

Plakat nr 15.

ZESPÓŁ PARANOWOTWOROWY POD POSTACIĄ ZESPOŁU GUILLAIN-BARRE U 17-LETNIEGO CHŁOPCA
Z CHŁONIAKIEM HODGKINA - OPIS PRZYPADKU

P. Dryżałowski, E. Sołowiej
Klinika Neurologii Dziecięcej WUM

Plakat nr 16.

NOWY PATOGENNY WARIANT W GENIE FGF12 (FHF1) ZWIĄZANY Z PADACZKĄ O WCZESNYM POCZĄTKU
J. Paprocka1, A. Jezela-Stanek2, D. Rokicki3, A. Koppolu4, M. Rydzanicz4, R. Płoski4
1 - Klinika Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach
2 - Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
3 - Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, IP-CZD w Warszawie
4 - Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Plakat nr 17.

OCENA MOŻLIWOŚCI ESTYMACJI PARAMETRÓW DLMO SEKRECJI MELATONINY MODELEM LOGITOWYM DLA PRÓBEK ŚLINY DZIECI Z PADACZKĄ W PRZEBIEGU ENCEFALOPATII NIEDOTLENIENIOWO-NIEDOKRWIENNEJ
J. Paprocka1, Ł. Kapek2, M. Kijonka2, M. Zych3, B. Rzepka4, E. Emich-Widera1, M. Sokół2
1 - Klinika Neurologii Dziecięcej, SUM, Katowice
2 - Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie , Oddział w Gliwicach
3 - Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, SUM, Katowice
4 - Klinika Pediatrii z Pododdzialem Neurologii Dziecięcej Rzeszów


Plakat nr 18.

PODOSTRA POLINEUROPATIA CZĘŚCIOWO ODPOWIADAJĄCA NA LECZENIE IMMUNOMODULUJĄCE WSPÓŁISTNIEJĄCA Z MUTACJĄ POLG
A. Potulska-Chromik1, M. Lipowska1, M. Łukawska1, M. Nojszewska1, E. Maj2, M. Gołębiowski2, T. Mazurczak3, M. Kaliszewska4, K. Tońska4, A. Kostera-Pruszczyk1
1 - Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2 - II Zakład Radiologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3 - Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
4 - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 

Sesja plakatowa 3.

Piątek, 12 kwietnia 2019, godz. 13.00 - 14.00, Sala Conrad

Przewodniczą: Agnieszka Wencel-Warot, Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Plakat nr 19.

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH ORAZ ZABURZENIA PSYCHIATRYCZNE JAKO PIERWSZE OBJAWY STWARDNIENIA ROZSIANEGO U DZIECI
M. Bilska1, S. Jóźwiak1, Ł. Dropczyński2, M. Ciastoń2
1 - Klinika Neurologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2 - Zakład Radiologii, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa


Plakat nr 20.

KLINICZNA I ELEKTROFIZJOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEWLEKŁEJ ZAPALNEJ POLINEUROPATII DEMIELINIZACYJNEJ U DZIECI
M. Łukawska, A. Potulska-Chromik,  A. Seroka, A. Kostera-Pruszczyk
Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Plakat nr 21.

DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA NUSINERSENU U PACJENTÓW Z RDZENIOWYM ZANIKIEM MIĘŚNI LECZONYCH W KLINICE NEUROLOGII ROZWOJOWEJ W GDAŃSKU

S. Modrzejewska, A. Lemska, M. Zawadzka, A. Matheisel, M. Lemka, A. Sawicka, M. Szmuda, J. Knapp-Tężycka, E. Trybała, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Plakat nr 22.

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE - WIOTKIE NIEMOWLĘ Z ZANIKIEM MÓŻDŻKU I SMA

M. Nowacka-Gotowiec1, M. Jędrzejowska2, M. Gos3, E. Dębek3, T. Gambin3, I. Gromek4, K. Kotulska4
1- Klinika Neurologii IP CZD, Warszawa
2 - Zespół Nerwowo Mięśniowy IMDiK PAN, Warszawa
3 - Zespół Genetyki Medycznej IMiD, Warszawa
4 - Klinika Neurologii IP CZD, Warszawa


Plakat nr 23.

NIEDOBÓR DEHYDROGENAZY 3-HYDROKSYACYLO-COA DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH (LCHADD) JAKO PRZYCZYNA NAWRACAJĄCEJ RABDOMIOLIZY U 15-LETNIEGO PACJENTA
S. Pawlak, Ł. Przysło
Klinika Neurologii - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Plakat nr 24.

FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE PACJENTÓW Z DZIECIĘCĄ POSTACIĄ SM W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU LECZENIA (TECFIDERA VS AVONEX)
S. Kroczka1, U. Stolarska 1,2, I. Tuczyńska1,2
1 - Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży CMUJ Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków
2 - Pracownia Neuropsychologii


Plakat nr 25.

ZESPÓŁ DZIECKA WIOTKIEGO JAKO KLINICZNA MANIFESTACJA WRODZONEJ DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ ZWIĄZANEJ Z LAMINOPATIĄ (L-CMD)
A. Madej-Pilarczyk1, M. Gos2, A. Potulska-Chromik3, E. Dębek2, T. Gambin2, B. Wojtaś4, B. Gielniewski4, K. Kamińska5, W. Krysa5, E. Ciara1, K. Chrzanowska1, A. Kostera-Pruszczyk3, M. Jędrzejowska6,1      
1  - Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
2 - Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
3 - Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
4 - Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa
5 - Laboratorium Diagnostyki Genetycznej NZOZ Genomed, Genomed S.A., Warszawa
6 - Zespół Nerwowo-Mięśniowy, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa

Plakat nr 26.

SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS (SSPE) A RARE AND FATAL CONDITION RESULTING FROM MEASLES – REPORT OF THREE RECENT CASES DIAGNOSED IN THE UK

T. Lam1, M. Kaminska1, M. Lim1, J. Handforth1, K. Newark2, M. Ray2, I. Abbey2, A.M. Childs2, R. Ranjan3,
G. Thomas3, M. Watson3, J. Naude3, F. Gibbon3

1 - Evelina London Children’s Hospital UK

2 - Leeds Infirmary Hospital UK

3 - Children’s Hospital for Wales, Cardiff, UK

 

Sesja plakatowa 4.

Piątek, 12 kwietnia 2019, godz. 13.00 - 14.00, Sala Omega I + II

Przewodniczą: Justyna Paprocka, Aleksandra Gergont

Plakat nr 27.

POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE ZAKAŻENIA MYCOPLASMA PNEUMONIAE U DZIECI
G. Bugaj, M. Figlerowicz, A. Mania, P. Grobelski, W. Służewski
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Plakat nr 28.

CHOROBA VON HIPPLA-LINDAUA W OPARCIU O PRZYPADEK KLINICZNY
E. Czyżyk1, J. Pelc1, E. Głodek-Brzozowska1, A. Jasiewicz2
1 - Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
2 - Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii


Plakat nr 29.

ODWRACALNA TYLNA LEUKOENCEFALOPATIA NA PRZYKŁADZIE 2 PACJENTÓW OBJĘTYCH OPIEKĄ KLINIKI NEUROLOGII DZIECIĘCEJ W RZESZOWIE
E. Głodek-Brzozowska, E. Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Woj. nr 2 w Rzeszowie

Plakat nr 30.

NIEDOBÓR WITAMINY B12 W OKRESIE PŁODOWYM I NIEMOWLĘCYM , OBJAWY I KONSEKWENCJE KLINICZNE- OPIS PRZYPADKU. OBSERWACJA 4, 5-LETNIA.
A. Goszczańska-Ciuchta
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży IMiDz Warszawa

Plakat nr 31.

OBWODOWE PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO JAKO MANIFESTACJA NEUROBORELIOZY U DZIECI
I MŁODZIEŻY

M. Kłusek-Oksiuta, L. Boćkowski, K. Sendrowski, J. Śmigielska-Kuzia
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Plakat nr 32.

MŁODZIEŃCZA POSTAĆ CHOROBY TAYA-SACHSA - OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO
A. Kowalik-Gałuszka, E. Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Plakat nr 33.

NIETYPOWA MANIFESTACJA ENCEFALOMIOPATII MITOCHONDRIALNEJ UWARUNKOWANEJ MUTACJĄ GENU ND5 MITOCHONDRIALNEGO DNA
J. Pilch1, E. Jamroz1, M. Rydzanicz2, R. Płoski2,
1 - Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2 - Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Plakat nr 34.

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA U DZIECI - PREZENTACJA PACJENTA ORAZ PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA
D. Strzała, I. Kopyta
Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Plakat nr 35.

ZASTOSOWANIE KWASU WALPROINOWEGO U DZIECKA Z NIEROZPOZNANĄ CHOROBĄ MITOCHONDRIALNĄ JAKO PRZYCZYNA OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY
D. Wesół-Kucharska1, M. Pękała1, E. Ciara2, D. Piekutowska-Abramczuk2, D. Rokicki1
1 - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
2 - Zakład Genetyki, Pracowania Genetyki Molekularnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Plakat nr 36.

ZASTOSOWANIE KWASU KARBAGLUMINOWEGO W LECZENIU PRZEŁOMU METABOLICZNEGO Z HYPERAMONEMIĄ
D. Wesół-Kucharska1, M. Greczan1, M. Kaczor1, M. Pajdowska2, D. Kozłowski2, A. Bogdańska2, E. Ehmke vel Emczyńska-Seliga1, D. Rokicki1
1 - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
2 - Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa