Rejestracja

 

Zgłaszanie udziału i opłaty rejestracyjne

 

Zjazd przeznaczony jest dla przedstawicieli zawodów medycznych, osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami farmaceutycznymi.

Rejestracja on-line została zamknięta.

 

Biuro Organizacyjne

 

 

Wysokość opłat rejestracyjnych dla uczestników zjazdu:
  • Członkowie PTND * -  500 zł brutto w pierwszym, promocyjnym terminie (wpłata do dnia 28 lutego 2019 r.), po tym terminie - 600 zł brutto.
  • Osoby nie należące do PTND – 550 zł brutto w pierwszym, promocyjnym terminie (wpłata do dnia 28 lutego 2019 r.), po tym terminie - 650 zł brutto.

* - warunkiem skorzystania z oferty dla członków PTND jest opłacenie wszystkich składek członkowskich

 

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:
  • udziału w otwarciu zjazdu oraz wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • uczestnictwa w warsztatach EEG w środę 10 kwietnia 2019 (wymagane jest dodatkowe zadeklarowanie udziału w warsztatach EEG, liczba miejsc jest ograniczona)
  • otrzymania programu zjazdu, identyfikatora, torby zjazdowej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w zjeździe otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Opłata rejestracyjna nie upoważnia do uczestnictwa w fakultatywnym programie towarzyszącym w piątek, 12 kwietnia 2019 r. po zakończeniu zjazdu. Wymagane jest zadeklarowanie uczestnictwa i dokonanie opłaty w wysokości 150 zł brutto/os. Dodatkowe informacje na stronie: Fakultatywny program towarzyszący.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym nie jest finansowane ze środków innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Program towarzyszący jest finansowany z wpłat od osób uczestniczących w programie fakultatywnym oraz ze środków własnych organizatora.

 

Opłata dla osób towarzyszących wynosi 350 zł brutto i obejmuje obiady w dniach 11 i 12 kwietnia 2019 oraz kolacje w dniach 10 i 11 kwietnia 2019 a także możliwość uczestnictwa w otwarciu Zjazdu w dniu 10 kwietnia 2019. Opłata dla osób towarzyszących nie obejmuje udziału w fakultatywnej kolacji koleżeńskiej w dniu 12 kwietnia 2019.

 

Warunkiem potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w zjeździe jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta:      PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:           Santander Bank Polska S.A.
numer konta:            16 1910 1048 2305 0063 2357 0005