Jak przygotować plakat elektroniczny?

Wszystkie streszczenia nadesłane w terminie zostały przekazane do Komitetu Naukowego, który dokona ich kwalifikacji do prezentacji w formie ustnej lub plakatowej.

Program prezentacji ustnych zostanie opublikowany w najbliższych dniach na stronie internetowej w zakładce "Program Zjazdu". Program sesji plakatowych opublikujemy wkrótce. Osoby zgłaszające prezentacje otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną na adres mailowy, podany przy zgłaszaniu pracy.

Nadesłane i zakwalifikowane do prezentacji streszczenia zostaną opublikowane w formie pliku pdf na stronie internetowej Zjazdu oraz Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (www.ptnd.pl).

 


Instrukcja przygotowania plakatów elektronicznych na sesje plakatowe

Organizatorzy zaplanowali organizację sesji plakatowych w formie elektronicznych plakatów wyświetlanych na dużych monitorach LCD (w układzie pionowym). Monitory zostaną ustawione w tylnej części obu sal obrad. 

Plakaty będą omawiane w czasie przerw na obiad w czwartek 11 kwietnia 2019 oraz w piątek 12 kwietnia 2019, dlatego autorzy proszeni są o obecność podczas wskazanej sesji plakatowej.

Plakaty elektroniczne będą dostępne do przeglądania przez cały czas trwania zjazdu.

Plakat elektroniczny należy przygotować jako jeden slajd w PowerPoint i przesłać na adres: kongres@skolamed.pl do dnia 24 marca 2019 r.

Prosimy wpisać w tytule maila "plakat PTND" oraz - w nazwie pliku - nr sesji plakatowej (np. 2) i numer plakatu (np. 08) - przykładowa nazwa pliku w tym przypadku: "plakat_2_08.ppt".

Plakaty będą prezentowane na monitorach w proporcjach 9:16 (UWAGA! Układ pionowy).

Bardzo proszę o ustawienie w programie PowerPoint następujących wymiarów slajdu:
- szerokość 19,05 cm
- wysokość 33,86 cm

Zachęcamy do skorzystania z szablonów dostępnych do pobrania na tej stronie:
- .pptx dla PowerPoint 2013
- .ppt dla starszych wersji PowerPoint

UWAGI:

Przy korzystaniu z załączonego szablonu prosimy o zachowanie minimalnej czcionki nr 10 dla czytelności tekstu na ekranie.

Prosimy, aby e-mail z plakatem nie był większy niż 8 MB.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym: