Zgłaszanie streszczeń

 

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń doniesień, które po kwalifikacji będą mogły zostać zaprezentowane w czasie zjazdu w formie prezentacji ustnych lub plakatów elektronicznych.

Prosimy o przygotowanie i nadesłanie streszczeń do dnia 31 stycznia 2019 r.

W celu zgłaszania streszczeń wykładów, własnych doniesień i opisów ciekawych przypadków prosimy o korzystanie z narzędzia on-line do zgłaszania streszczeń, do którego link jest udostępniony poniżej, na tej stronie internetowej.

 

Autorzy otrzymają informację o przyjęciu pracy oraz o czasie i formie prezentacji (plakat/wystąpienie ustne) pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas zgłaszania streszczenia.

 

 

Instrukcja korzystania z narzędzia do zgłaszania streszczeń prac Abstract Manager

Podczas pierwszego logowania wymagane będzie zarejestrowanie się w narzędziu jako użytkownik oraz ustalenie własnego unikalnego loginu i hasła. Wybrane login i hasło będą wymagane przy każdym kolejnym logowaniu.

Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość zgłoszenia i późniejszej edycji jednego lub kilku streszczeń.

Tekst streszczenia może być utworzony w jednym z popularnych edytorów tekstu i przekopiowany w odpowiednie pole formularza. Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim, maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów). Jeżeli znaki specjalne nie przekopiują się prawidłowo, bardzo proszę poprawić je używając klawiatury ekranowej.

UWAGA: tekst przekraczający ustalony limit znaków (ze spacjami) może nie zostać zapisany w całości. Ryciny i zdjęcia nie są dozwolone.

 

Streszczenie powinno zawierać:

1. Inicjały imion oraz nazwiska autorów (z zaznaczeniem osoby "prelegenta").

2. Nazwę ośrodka naukowego - miejsca pracy każdego z autorów.

3. Tytuł pracy WERSALIKAMI (jeżeli tytuł jest bardzo długi i nie mieści się w tej rubryce w wyjątkowych wypadkach można go powtórzyć w pełnym brzmieniu na początku tekstu streszczenia).

4. Tekst streszczenia, obejmujący następujące elementy:

- wprowadzenie,
- cel pracy,
- materiał i metody,
- wyniki,
- wnioski.

Ponadto autorzy proszeni są o wskazanie preferowanej formy prezentacji (ustna, plakat lub do decyzji Komitatu Naukowego). Prosimy o zwrócenie uwagi, że ostateczną decyzję odnośnie formy prezentacji podejmuje Komitet Naukowy. Wskazanie formy prezentacji przez autora stanowi jedynie sugestię dla Komitetu Naukowego.

 

W przypadku problemów technicznych i pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym: