1

Wybrane zagadnienia

(planowane do omówienia podczas zjazdu, organizatorzy zastrzegają prawo do zmian i uzupełnień)

 

Chronobiologia i padaczka

Europejskie Sieci Referencyjne

Padaczka

 • Nowa klasyfikacja napadów padaczkowych
 • Nowe terapie
 • Chirurgia padaczkowa
 • Genetyka

Bóle głowy

 • Jakość życia w migrenie
 • Przeciwciała monoklonalne w migrenie
 • Bóle głowy a padaczka

Choroby zwyrodnieniowe

 • Choroba Pompego
 • MLD (leukodystrofia metachromatyczna)
 • CLN (choroba Battena)

Choroby układu pozapiramidowego

 • Ataksje
 • Dystonie
 • Tiki

Choroby nerwowo-mięśniowe

 • SMA (rdzeniowy zanik mięśni)
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne'a
 • Miastenia

Choroby naczyniowe

 • Co nowego
 • Padaczka poudarowa

Dieta ketogenna, zastosowanie terapii dietetycznych w chorobach neurologicznych

Neurouinfekcje

Stwardnienie rozsiane

Choroby metaboliczne

Lekooporność w neurologii

Stan dystoniczny

Paroxysmal sympathetic hyperactivity

Lekooporny stan padaczkowy

Ból neurogenny

Interferonopatie

Neuroradiologia

Neurologiczne manifestacje chorób autoimmunologicznych